Gör en felanmälan

Felanmälan kontrolleras dagligen.
Vid mycket akuta fel ring kontoret på tel 0416-304 26

För- och efternamn:
Adress:
Telefon dagtid:
E-mailadress:
Jag anmäler följande fel:
Jag godkänner att uppgifterna
bahandlas enligt gällande
integritetspolicy